Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Duszniki za 2019 rok