Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Duszniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 08.01.2021 r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 08.01.2021 r.

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Duszniki

   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej