Jesteś tutaj:   

2015

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami.

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami

komunalnymi za rok 2014;- CZYTAJ

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami

komunalnymi za rok 2014- poprawione;- CZYTAJ

 

Informacja UMWW dotycząca dofinansowania inwestycji związanych z małą retencją

  Informacja UMWW dotycząca dofinansowania inwestycji związanych z małą retencją 

Obwieszczenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Duszniki?

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Duszniki z dnia 29 czerwca 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Duszniki"
 
   Formularz zgłaszania uwag
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki cz. 1
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki cz. 2
   Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PGN

Obwieszczenie - Uproszczone Plany Urządzania Lasu

Duszniki 7.05.2014

RRG. 616.2.2015

OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących

własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Gminy Duszniki

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U z 2014, poz. 1153 z późn zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych Gminy Duszniki, od dnia 11.05.2015  do dnia 11.07.2015, w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki Referat Rozwoju Gospodarczego , pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Informuję ponadto, że  projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracował "TAXUS-UL" Sp. z o.o., ul. Płomyka 56A z siedzibą w Warszawie, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Szamotułach,  na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Szamotułach.