Protokoły Komisji Rolnictwa i Budżetu

Protokoły 2018

 

 Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z 27 marca 2018 r. -TEKST

 Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 24 kwietnia 2018 r.- TEKST

 Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 10 września 2018 r. -TEKST

 Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 21 września 2018 r. TEKST

 1. Protokół nr 27/2018 z 18 stycznia 2018 r. - TEKST

2. Protokół nr 28/2018 z 23 lutego 2018 r. - TEKST

3. Protokół nr 29/2018 z 19 kwietnia 2018 r. - TEKST

4. Protokół nr 30/2018 z 24 maja 2018 r. - TEKST

5. Protokół nr 31/2018 z 22 czerwca 2018 r.- TEKST

6. Protokół nr 32/2018 z 19 lipca 2018 r.-TEKST

7. Protokół nr 33/2018 z 10 października 2018 r. - TEKST

 

Protokoły 2017

PROTOKOŁY 2017
Komisji Rolnictwa i Budżetu

 

1. Protokół posiedzenia wspólnego z dnia 20 stycznia 2017 r. - CZYTAJ

2. Protokół posiedzenia wspólnego z dnia 24 marca 2017 r. - CZYTAJ

3. Protokół posiedzenia wspólnego  komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 20 kwietnia 2017 r.- CZYTAJ

4. Protokół posiedzenia wspólnego  komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 24 listopada 2017 r.- CZYTAJ

 

1. Protokół Nr 19/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. - CZYTAJ

2. Protokół Nr 20/2017 z dnia 29 maja 2017 r. - CZYTAJ

3. Protokół Nr 21/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.- CZYTAJ

4. Protokół nr 22/2017 z dnia 20 lipca 2017 - CZYTAJ

5. Protokół nr 23/2017 z dnia 21 września 2017 r. - CZYTAJ

6. Protokół nr 24/2017 z dnia 20 października 2017 r- CZYTAJ

7. Protokół nr 25/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. - CZYTAJ

8. Protokół nr 26/2017 z 18 grudnia 2017 r. - CZYTAJ

Protokoły 2016

PROTOKOŁY 2016
Komisji Rolnictwa i Budżetu

1. Protokół nr 10/16 z dnia 22 stycznia 2016 rok;- CZYTAJ

2. Protokół nr 11/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku;- CZYTAJ , załącznik , załącznik

3. Protokół z dnia 20 maja 2016 roku- CZYTAJ

4. Protokół nr 13/16 z dnia 16 czerwca 2016r.:-CZYTAJ

   Protokól posiedzenia wspólnego Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
   Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 21 marca 2016 roku;-CZYTAJ

   Protokół wspólnego posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2016 roku - czytaj

   Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu z Komisją Oświaty,
   Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2016 r. -CZYTAJ

   Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady GMiny Duszniki z 6 grudnia 2016 r. - CZYTAJ 

   Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 22 grudnia 2016 r. - CZYTAJ

    Protokół wspólnego posiedzenia z 22 grudnia 2016 r. z poprawkami - CZYTAJ

5. Protokół Nr 14/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. - CZYTAJ

6. Protokół Nr 15/2016 z dnia 27 września 2016 r. - CZYTAJ

7. Protokół Nr 16/2016 z dnia 21 października 2016 r. - CZYTAJ

8. Protokół Nr 17/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. - CZYTAJ

9. Protokół Nr 18/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. - CZYTAJ

Protokoły 2014

 

 

PROTOKOŁY 2014
Komisji Rolnictwa i Budżetu

 

 

 Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
 z dnia 22 grudnia 2014 r.- CZYTAJ

Protokoły 2015

PROTOKOŁY 2015
Komisji Rolnictwa i Budżetu

1. Protokół nr 1/15 z dnia 13 stycznia 2015 rok;- CZYTAJ

2. Protokół nr 2/15 z dnia 19 marca 2015 roku:-CZYTAJ , załącznik

3. Protokół nr 3/15 z dnia 14 maja 2015 roku; - CZYTAJ

4. Protokół nr 4/15 z dnia 25 maja 2015 roku; - CZYTAJ

5. Protokół nr 5/15 z dnia  23 czerwca 2015r;- CZYTAJ

6. Protokół nr 6/2015 z dnia 23 lipca 2015r.:-CZYTAJ

7. Protokół nr 7/2015 z dnia 23 października 2015r;- CZYTAJ

8. Protokól nr 8/2015 z dnia 23 listopada 2015r.:-CZYTAJ

9. Protokół nr 9/2015 z dnia 28 grudnia 2015r.:-CZYTAJ

   Protokół wspólnego posiedzenia komisji Rolnictwa i Budżetu oraz
   komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z
   dnia 23 lutego 2015r.- CZYTAJ

 

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
 z dnia 26 stycznia 2015 r.- CZYTAJ

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
  z dnia 9 kwietnia 2015r. - CZYTAJ 

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałycyh Rady Gminy Duszniki
  z dnia 28 kwietnia 2015r. - CZYTAJ  

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz
 
komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 20 sierpnia 2015r.- CZYTAJ 

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji  Rolnictwa i Budżetu oraz
  komisji Rewizyjnej
z dnia 4 września 2015r.- CZYTAJ

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz
 
komisji Rolnictwa i Budżetu z dnia 16 września 2015r.- CZYTAJ  

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałycyh Rady Gminy Duszniki
  z dnia 3 grudnia 2015r. - CZYTAJ  

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji  Rolnictwa i Budżetu oraz
  komisji Rewizyjnej
z dnia 21 grudnia 2015r.- CZYTAJ

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałycyh Rady Gminy Duszniki
  z dnia 28 grudnia 2015r. - CZYTAJ