15-Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 133/8, 143/6, 133/4, 143/7, 138/3 obręb Kunowo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

  Obwieszcznie o wydaniu decyzji RGP.6833.15.2022.ŁR 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RGP.6733.15.2022.ŁR