5 - Budowa farm fotowoltaicznych DUSZNIKI (5 x 1 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Duszniki, dz. nr ewid. 33/2

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie
   Decyzja

Obwieszczenie - zebranie dokumentacji

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie