Uchwały Rady Gminy Duszniki z 28 grudnia 2021 r. LII sesja (opublikowano w BIP 24.01.2022 r.)

  1. Uchwała Nr LII/343/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032
  2. Uchwała Nr LII/344/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.