Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na chlewnię prosiąt na działce o nr ewid. 244 obręb Duszniki, Gmina Duszniki

Obwieszczenie-decyzja

  Obwieszczenie decyzja
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie- wszczęcie postępowania