Obwieszczenie - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji

  Obwieszczenie - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zebtraniu wystarczających materiałów do wydania decyzji
 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8.05.2023 r., znak; WOO-IV.4220.1294.2022.KL.3