Obwieszczenie - zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

   Obwieszczenie - zawiadomienie o przesunięciu terminu zalatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
 

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 7 lipca 2023 r., znak: WOO-IV.4220.744.2023.AK.2