1 - Budowa 3 budynków inwentarskich - odchowalni kur o obsadzie max 372 618 szt. kurcząt (3 x 124 206 szt.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewid. nr 805, 810, obręb Duszniki, gmina Duszniki (powiat szamotulski, województwo wielkopolskie)

Obwieszczenie-uzupełnienie dokumentacji na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji przez Inwestora

Obwieszczenie - uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarrstwa Wodnego Wody Polskie

  Obwieszczenie - uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
 

 

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26.07.2023 r., znak: PO.RZŚ.4901.53.2023.KS

Obwieszczenie - ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach uzgadniajaca warunki realizacji przedsięwzięcia

  Obwieszczenie - ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
   Opinia sanitarna PPIS z dnia 17.07.2023 r., znak: ON-NS.9011.4.9.2023

Obwieszczenie - opinie organów współdziałających,konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - opinie organów współdziałających, konieczność uzupełnienienia dokumentacji i przesunięcie terminu zalatwienia sprawy
 

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 4.07.2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.4900.13.2023.JNG.1

 

 

Postanowienie Marszałka Wójewództwa Wielkopolskiego z dnia 11.07.2023 r., znak: DSK-III.7030.1.7.2023

Obwieszczenie - zawiadomienie RDOŚ o przesunięciu terminu załatwienia sprawy oraz konieczności ponownego uzgodnienia dokumentacji przez organy opiniujace (RDOŚ, PPIS, UMWW)

  Obwieszczenie - zawiadomienie o przesunięciu terminu ząłatwienia sprawy przez RDOŚ oraz konieczności ponownego uzgodnienia dokumentacji przez organu opiniujace (RDOŚ, PPIS, UMWW)
 

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2023 r., znak: WOO-IV.4221.45.2023.AW.2

Obwieszczenie - ponowne przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego

  Obwieszczenie - zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2023 r., znak: DSK-III.7030.1.7.2023

Obwieszczenie - ponowne uzgodnienie raportu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach oraz konieczność uzupełnienia dokumentacji na wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie - uzgodnienie PPIS w Szamotułach i konieczność uzupełnienia raportu na wezwanie RZGW w Poznaniu
 

 

Ponowne uzgosnienie PPIS w Szamotułach z dnia 31.05.2023 r., znak: ON-NS.9011.4.9.2023

Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Dyrektora RZGW w Poznaniu
   Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 8.05.2023 r., znak: PO.RZŚ.4901.53.2023

Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego

   Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
   Zawiadomienie z dnia 7 kwietnia 2023 r., znak: DSK-III.7030.1.7.2023

Obwieszczenie - opinie organów współdziałających,konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - opinia PPIS w Szamotułach, konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy
 

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 28 marca 2023 r., znak: ON-NS.9011.4.9.2023

 

 

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie przesunięcia terminu uzgodnieia z dnia 4 kwietnia 2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.4901.53.2023

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania