Uchwały Rady Gminy Duszniki z 21 czerwca 2022 r. LXI sesja (opublikowano w BIP 4 lipca 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXI/384/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2021 rok

b)      Uchwała Nr LXI/385/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

c)      Uchwała Nr LXI/386/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2021 rok