Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2018 r.

Uchwały LI sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2018 r.
 
-uchwała Nr LI/356/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;- CZYTAJ         
- uchwała Nr LI/357/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2017 rok;-CZYTAJ