Obwieszczenie - opinie organów wspóldziałających i zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji

   Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji