Uchwały Rady Gminy z dnia 25 października 2016 r.

Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 25 października 2016 r.

  1.      Uchwała Nr XXIX/191/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie:

       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 ? 2024- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK , ZAŁOŻENIA

 

2.      Uchwała Nr XXIX/192/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie:

     zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 r. w sprawie

     uchwały budżetowej na rok 2016- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI

 

3.       Uchwała Nr XXIX/193/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r.

     w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania

     i wykupu- CZYTAJ, stwierdzenie nieważności

 

4.      Uchwała Nr XXIX/194/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r.

     w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego- CZYTAJ

 

5.     Uchwała Nr XXIX/195/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r.

     w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok -CZYTAJ

 

6.      Uchwała Nr XXIX/196/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r.

     w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych - CZYTAJ

 

7.      Uchwała Nr XXIX/197/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r.

     w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

     oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2017

     - CZYTAJ

 

8.      Uchwała Nr XXIX/198/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r.

     w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok

     2017 - CZYTAJ , PRELIMINARZ

 

9.     Uchwała Nr XXIX/199/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r.

     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem

     Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Duszniki w zakresie lokalnego transportu

     zbiorowego - CZYTAJ , UZASADNIENIE , POROZUMIENIE

 

10.   Uchwała Nr XXIX/200/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie

     rozpatrzenia skargi z dnia 2 września 2016 r.- CZYTAJ

 

11.   Uchwała Nr XXIX/201/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie

     przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki- CZYTAJ, rozstrzygnięcie nadzorcze

 

12.   Uchwała Nr XXIX/202/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie

     przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki- CZYTAJ