Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Duszniki i jej jednostek organizacyjnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

   Informacja z otwarcia ofert

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Duszniki i jej jednostek organizacyjnych

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Załącznik Nr 1
   Załącznik Nr 1 (wersja do edycji)
   Formularz JEDZ
   Instrukcja wypełniania formularza JEDZ
   Formularz JEDZ (wersja do edycji)