Wykonanie projektu budowlanego strażnicy OSP w miejscowości Podrzewie

Informacja o wyborze oferty

   Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

Wykonanie projektu budowlanego strażnicy OSP w miejscowości Podrzewie

  Ogłoszenie o zamówieniu 
  Formularz ofertowy 
   Projekt umowy
   Opis doświadczenia - wzór