Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu posiedzenia

  Postanowienie Komisarza wyborczego w sprawie zwołania pierwszych
posiedzeń terytorialnych komisji wyborczychw wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.