Obwieszczenie o wyłożeniu projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"

  Obwieszczenie o wyłożeniu projektu dokumentu
   "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
   Formularz zgłaszania uwag i wniosków