Protokół z XIII sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r.

                                                                                  Protokół z XIII sesji Rady Gminy Duszniki
                                                                                         z dnia 30 lipca 2019 r. - POBIERZ

                                                                                Protokół z XIII sesji Rady Gminy Duszniki 
                                                                        z dnia 30 lipca 2019 r. z naniesionymi poprawkami             
                                                                                                             - POBIERZ

                                                                           ==========================================

                     IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
                 XIII SESJA RADY GMINY DUSZNIKI
               z dnia 30 lipca 2019 r- POBIERZ