Wyjaśnienia treści SIWZ z dzn. 08.12.2020 r.

  Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 08.12.2020 r.
   Zaświadczenie GKW o wyborze Wójta
   Uchwała Rady Gminy Duszniki w sprawie udzielenia absolutorium
   Sprawozdanie Rb-NDS za 2019 r.
   Sprawozdanie Rb-Z za 2019 r.
   Sprawozdanie Rb-28S za 2019 r.
   Uchwały RIO dot. wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2018 i 2019 r.
   Uchwały RIO w sprawie planowanej kwoty długu