Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25 lutego 2019 r.

   Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25 lutego 2019 r. nr I
  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25 lutego 2019 r. nr II
   Opis standardu wykończenia dla budynku socjalnego
Poprawiony przedmiar