Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25 kwietnia 2019 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25.04.2019 r.
   Zmieniony przedmiar Grzebienisko, Chełminko, Ceradz Dolny, Duszniki, Sarbia, Sędzinko