Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r.

PODJĘTE W TRAKCIE XXX SESJI RADY GMINY DUSZNIKI (opublikowano w BIP w dniu 2 października 2020 r.)

a)      Uchwała Nr XXX/199/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027

b)      Uchwała Nr XXX/200/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

c)      Uchwała Nr XXX/201/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

d)      Uchwała Nr XXX/202/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

e)      Uchwała Nr XXX/203/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/8 położonej
w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki

f)       Uchwała Nr XXX/204/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części działki o nr ewid. 68, położonej w miejscowości Podrzewie, Gmina Duszniki

g)      Uchwała Nr XXX/205/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.