Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ogranoczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dyszniki położonej w Dusznikach

  Ogłoszenie o pierwszym przetargu
  Lista osób zakwalifikowanych do w/w przetargu
  Informacja o wynikach