Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Roczne sprawozdanie Wójta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
   Załącznik Nr 3 do SIWZ- JEDZ
   Załącznik Nr 8 do SIWZ- Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej