Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie - opinie organów wspłdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania zmiany decyzji
 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21.07.2023 r., znak: WOO-IV.4220.744.2023.AK.3