Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

Treść decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach