Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

   SIWZ
   Projekt umowy
Załączniki w wersji edytowalnej

1) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ceradz Dolny, ul. Parkowa na terenei działki o nr ewid. 188, 167 - 3 lampy

 

Projekt budowlany

   Przedmiar
   STWiOR

2) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ceradz Dolny, ul. Parkowa na terenie działek o nr ewid.188, 243/55 - 4 lampy

  Projekt budowlany
   Przedmiar
   STWiOR

3) Budowa oświetlanie drogowego w miejscowości Sędzinko, ul. Sportowa na terenie działek o nr ewid. 277, 264, 278/2 - 3 lampy

  Projekt budowlany
   Przedmiar
   STWiOR

4) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mieściska na terenie działki o nr ewid. 127 - 3 lampy

  Projekt budowlany
   Przedmiar
   STWiOR

5) Budowa oświetlenia drogowego w miescowości Sękowo, ul. Lipowa na terenie działek o nr ewid. 67, 255 - 3 lampy

  Projekt budowlany
   Przedmiar
   STWiOR

6) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podrzewie, ul. Spacerowa na terenie działki o nr ewid. 449/2 - 3 lampy

  Projekt budowlany
   Przedmiar
   STWiOR