Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki

  Ogłoszenie o zamówieniu 
SIWZ
   Projekt umowy

 

Część I. Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego z oprawami typu LED (4 zadania):

1) Duszniki, ul. Niewierska, ul. Chełmińska

   Projekt budowlany 
   Przedmiar
   STWiOR

2) Duszniki, ul. Podrzewska

    Projekt budowlany 
    Przedmiar
   STWiOR

3) Duszniki, ul. Brzozowa

   Projekt budowlany 
    Przedmiar
   STWiOR

4) Sędzinko, ul. Szkolna

  Projekt budowlany 
   Przedmiar
   STWiOR

 

Część II. Montaż oświetlenia drogowego - lamp solarnych hybrydowych w miejscowościach: Grzebienisko, Ceradz Dolny, Chełminko

  Projekt techniczny Grzebienisko
   Przedmiar: Grzebienisko, Ceradz Dolny, Chełminko
    STWiOR Grzebienisko