Zarządzenie nr 3/2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

  Wykaz RGP.6840.5.2022.RS