Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 15.03.2021 r.

   Zmiana treści zapytania ofertowego - zmiana terminu składania ofert