Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 09.12.2020 r.

   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
   Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 09.12.2020 r.
   Projekt WPF na lata 2021-2029
   Zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
   Opinia RIO
   Wybór Skarbnika