Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 09.12.2020 r.

  Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 09.12.2020 r.
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2020-2029