Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 17 czerwca 2019 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 17.06.2019 r.
   Dokumentacja fotograficzna elewacji budynku