Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09 października 2019 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09.10.2019 r.
   Standard wykończenia budynku (tekst ujednolicony po zmianach)