Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 06 sierpnia 2020 r.

   Wyjaśnienia SIWZ z dnia 06.08.2020 r.