Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04 października 2019 r.

   Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.10.2019 r.
   Przedmiar robót elektrycznych
   Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy po zmianach