Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września 2019 r.

a)       Uchwała Nr XV/77/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XV/78/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

c)       Uchwała Nr XV/79/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r.; TREŚĆ

d)      Uchwała Nr XV/80/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: przekazania skargi komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki; TREŚĆ

e)      Uchwała Nr XV/81/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: występowania mieszkańców Gminy Duszniki z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą; TREŚĆ

f)        Uchwała Nr XV/82/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; TREŚĆ

g)      Uchwala Nr XV/83/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/283/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysługę lat; TREŚĆ

h)      Uchwała Nr XV/84/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Duszniki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych; TREŚĆ

i)        Uchwała Nr XV/85/19 rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Brzoza-Grodziszczko; TREŚĆ

j)        Uchwała Nr XV/86/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Ceradz Dolny; TREŚĆ

k)       Uchwała Nr XV/87/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Chełminko; TREŚĆ

l)        Uchwała Nr XV/88/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Duszniki; TREŚĆ

m)    Uchwała Nr XV/89/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Grzebienisko; TREŚĆ

n)      Uchwała Nr XV/90/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Kunowo; TREŚĆ

o)      Uchwała Nr XV/91/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Mieściska; TREŚĆ

p)      Uchwała Nr XV/92/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Młynkowo; TREŚĆ

q)      Uchwała Nr XV/93/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Niewierz; TREŚĆ

r)       Uchwała Nr XV/94/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Podrzewie; TREŚĆ

s)       Uchwała Nr XV/95/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Sarbia; TREŚĆ

t)        Uchwała Nr XV/96/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Sędzinko-Zalesie; TREŚĆ

u)      Uchwała Nr XV/97/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Sędziny; TREŚĆ

v)       Uchwała Nr XV/98/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Sękowo; TREŚĆ

w)     Uchwała Nr XV/99/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie:  statutu sołectwa Wierzeja; TREŚĆ

x)       Uchwała Nr XV/100/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Wilczyna; TREŚĆ

y)       Uchwała Nr XV/101/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Wilkowo; TREŚĆ

z)       Uchwała Nr XV/102/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Zakrzewko; TREŚĆ

aa)   Uchwała Nr XV/103/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowskiej
w Dusznikach; TREŚĆ

bb)  Uchwała Nr XV/104/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko; TREŚĆ

cc)   Uchwała Nr XV/105/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego; TREŚĆ

dd) Uchwała Nr XV/106/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego; TREŚĆ

ee)  Uchwała Nr XV/107/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie przekazania pisma Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki; TREŚĆ

ff)     Uchwała Nr XV/108/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego; TREŚĆ

gg)  Uchwała Nr XV/109/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego. TREŚĆ