Uchwały Rady Gminy Duszniki z 28 września 2021 r. XLVII sesja (opublikowano w dniach 13 października 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XLVII/303/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2030

b)      Uchwała Nr XLVII/304/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XLVII/305/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Duszniki

d)      Uchwała Nr XLVII/306/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Duszniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

e)      Uchwała Nr XLVII/307/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Duszniki nr XIII/64/2019, z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji

f)       Uchwała Nr XLVII/308/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z 17 września 2021 r.