Uchwały Rady Gminy Duszniki z 12 września 2022 r. (opublikowano 6 października 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXVII/409/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 września 2022 r.  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b)      Uchwała Nr LXVII/410/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 września 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.