Protokół z XIV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 4 września 2019 r.

Protokół z XIV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 4 września 2019 r. - POBIERZ

Protokół z XIV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 4 września 2019 r
. z poprawką
POBIERZ

WYKAZ IMIENNYCH GŁOSOWAŃ
XIV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 4 września 2019 r.
-POBIERZ-