Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiany w treści SIWZ z dnia 15 lutego 2019 r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
   Zmiany w treści SIWZ z dn. 15.02.2019
   Załącznik Nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy  (nowy wzór)