Obwieszczenie - zawiadomienie RDOŚ o przesunięciu terminu załatwienia sprawy oraz konieczności ponownego uzgodnienia dokumentacji przez organy opiniujace (RDOŚ, PPIS, UMWW)

  Obwieszczenie - zawiadomienie o przesunięciu terminu ząłatwienia sprawy przez RDOŚ oraz konieczności ponownego uzgodnienia dokumentacji przez organu opiniujace (RDOŚ, PPIS, UMWW)
 

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2023 r., znak: WOO-IV.4221.45.2023.AW.2