Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach