Obwieszczenie - wydanie postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 stycznia 2023 r., znak: ROS.6220.27.2022.DG

 

 

Obwieszczenie - wydanie postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Postanowienie w sprawie sprotowania oczywistej omyłki pisarskiej w deyzji Wójta Gminy Duszniki z dnia 30 stycznia 2023 r., znak: ROS.6220.27.2022.DG w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie farmy fotowoltiacznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na działce ewid. numer 184/1, obręb Zakrzewko, gmina Duszniki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie"