Obwieszczenie - wydanie decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 kwietnia 2021 r., znak: RRG.6220.18.2020

 

 

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 kwietnia 2021 r., znak: RRG.6220.18.2020

 

 

 Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 kwietnia 2021 r., znak: RRG.6220.18.2020

 

 

 Decyzja z dnia 26 czerwca 2023 r., znak: ROS.6220.40.2022.DG zmieniajaca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 20 kwietnia 2021 r., znak: RRG.6220.18.2020