Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia znak: RRG.6220.7.2021 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach realizalizacji przedsiewzięcia