Obwieszczenie - postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu

  Obwieszczenie
   Postanowienie