Obwieszczenie - ponowne uzgodnienie raportu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach oraz konieczność uzupełnienia dokumentacji na wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie - uzgodnienie PPIS w Szamotułach i konieczność uzupełnienia raportu na wezwanie RZGW w Poznaniu
 

 

Ponowne uzgosnienie PPIS w Szamotułach z dnia 31.05.2023 r., znak: ON-NS.9011.4.9.2023